postal-planell

Es podría definir “postal-planell” com una nova idea de representació de trames urbanes acotades al estándar de postal DINA6.

Cada postal-planell reprodueix una zona acotada de manera que el sumatori ordenat de diverses postals genera a manera de “puzzle” un planell urbà de pobles o ciutats.

El concepte de “Postal-planell” està inscrit al Registre de la Propietat Intel·lectual amb el número B-1089-20 – La marca i els dissenys específics s’han registrat a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Cada postal-planell reprodueix una zona acotada de manera que el sumatori ordenat de diverses postals genera a manera de “puzzle” un planell urbà de pobles o ciutats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.